មានឯកទេសខាងសេវាកម្មចាក់ថ្នាំងាប់និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានជំនាញរចនានិងការអភិវឌ្ឍន៍

១០២, លេខ ៤១, ផ្លូវ Changde, Xiaojiejiao, Humen Town, Dongguan ប្រទេសចិន | +86 769 8151 9985 | sales@hmminghe.com

កិត្តិយសនិងវិញ្ញាបនបត្រ

អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មលីមីតធីតធ្វើអាជីវកម្មអាជីវកម្មលីមីតធីត ២
អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មលីមីតធីតធ្វើអាជីវកម្មអាជីវកម្មលីមីតធីត ២
អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មលីមីតធីតធ្វើអាជីវកម្មអាជីវកម្មលីមីតធីត ២
អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មលីមីតធីតធ្វើអាជីវកម្មអាជីវកម្មលីមីតធីត ២
អាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពម៉ីងហី
អាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពម៉ីងហី
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងអាយអេស ១៤០០១
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងអាយអេស ១៤០០១
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងថេសអាយអេសអេសអាយ ៩០១ ២០១៥
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងថេសអាយអេសអេសអាយ ៩០១ ២០១៥
វិញ្ញាបនបត្រ Minghe HK ITAF 16949
វិញ្ញាបនបត្រ Minghe HK ITAF 16949