មានឯកទេសខាងសេវាកម្មចាក់ថ្នាំងាប់និងគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានជំនាញរចនានិងការអភិវឌ្ឍន៍

១០២, លេខ ៤១, ផ្លូវ Changde, Xiaojiejiao, Humen Town, Dongguan ប្រទេសចិន | +86 769 8151 9985 | sales@hmminghe.com

ទាញយកទិន្នន័យ។

វិញ្ញាបនប័ត្រ Minghe HK ITAF16949
វិញ្ញាបនប័ត្រ Minghe HK ITAF16949
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងថេសអាយអេសអេសអាយ ៩០១ ២០១៥
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងថេសអាយអេសអេសអាយ ៩០១ ២០១៥
អាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពម៉ីងហី
អាជ្ញាប័ណ្ណសុខភាពម៉ីងហី
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងអាយអេស ១៤០០១
វិញ្ញាបនប័ត្រមីងអាយអេស ១៤០០១
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មឧស្សាហកម្មហុងមីងហាយ
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មឧស្សាហកម្មហុងមីងហាយ
វិញ្ញាបនបត្រ Minghe ITAF 16949
វិញ្ញាបនបត្រ Minghe ITAF 16949